Green Card szansą na legalną pracę w USA

ra

W 2016 r. Departament Stanów Zjednoczonych Ameryki ponownie wcieli w życie Program Diversity Visa (DV-2018). Loteria DV określana jest często mianem US Green Card DV Lottery Program. Daje możliwość potencjalnym imigrantom ubiegania się o status stałego rezydenta USA na zasadach ogólnoświatowej Loterii. Każdego roku w ramach Diversity Visa przyznanych zostaje 50 000 „zielonych kart”. To wspaniała szansa na legalną pracę na terenie Stanów Zjednoczonych.

Green Card to dokument na podstawie, którego obywatelowi innego państwa zostaje zostaje umożliwiony stały pobyt w USA. W ramach zielonej karty imigrantowi przysługuje także szereg praw i przywilejów dostępnych rodowitym Amerykanom. Dla imigranta kluczowym jest uzyskanie legalnego prawa do pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych oraz możliwość podejmowania legalnej pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej (firmy lub biznesu). Green Card uprawnia także do: korzystania ze świadczeń socjalnych, nieskrępowanego przekraczania granic USA, ubiegania się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki, uzyskania stypendium dla siebie oraz dzieci. Imigrant z zieloną kartą może sprowadzić do USA swojego małżonka, a także niezamężne dzieci do lat 21. Ma możliwość zakupu posiadłości oraz ubiegania się o pożyczkę w banku.

Jak widać program Diversity Visa to wspaniała okazja by rozpocząć nowe życie w nowym miejscu razem z najbliższymi. Rejestracja do programu nastąpi w 2016 r.  między październikiem a listopadem. Zgodnie z Ustawą o Imigracji i Obywatelskie w programie mogą brać udział imigranci różnych narodowości z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. W tym roku w ramach loterii zostanie przyznanych 50 000 zielonych kard.

Share Your Thoughts