USA od Polski różni nie tyko, fakt umiejscowienia na różnych kontynentach czy półkulach świata. Różnice techniczne, praktyczne i zwyczajowe spotykam na każdym kroku. W cywilizowanym świecie funkcjonuje niepisana zasada, że przebywając w danym kraju, szanujemy jego tradycje, reguły czy zasady itp. W dobrym guście jest także stosowanie się do nieformalnych zwyczajów danego regionu. Zwłaszcza, że […]